LEYES DE EXPONENTES Y RADICALES EJERCICIOS-TERCERO DE SECUNDARIA PDF

Share Button

CLICK AQUI PARA VER PDF 1   ****
CLICK AQUI PARA VER PDF 2   ****

Leyes de exponentes: an
a = base
n = exponente
1. Exponente natural
Ejemplos:
* 23 = 2 x 2 x 2
* 64 = 6 x 6 x 6 x 6
2. Potencia de bases iguales am . an . ap = am+n+p
Ejemplos:
* 24 . 23 . 22 . 26 = 2 4+3+2+6 = 215
* 56 . 512 . 520 . 55 = 5 6+12+20+5 = 543
* 3x + y + z = 3x . 3y . 3z
* 4a+b . 42a + 2b . 43a – b = 4a+b+2a+2b+3a-b = 46a + 2b

* Multiplicación de exponentes : ((am) n) r = am . n . r
Ejemplos:
* (((23)2)4)5 = 2 3 x 2 x 4 x 5 = 2120
* (((3a)b)c)d = 3 a x b x c x d = 3a.b.c.d
2. Exponente nulo : a0 = 1 , a≠0
3. Exponente negativo
4. Potencia
Ejemplos:
* (6xy)2= 62x2y2 = 36x2y2
* (m2n3)4 =m2 x 4 . n3 x 4 = m8n12

* Calcular: A = 9x2 + 7x2 + 5x2 + 4x2
a) 21x2 b) 29x2 c) 25x2
d) x2 e) 22x2

* Reducir: B = 11x4 + 7x4 – 3x4
a) 15x4 b) 10x4 c) 20x4
d) -20x4 e) 16x4

*  Efectuar: C = 9x9 – 4x9 + 7x9 – 6x9 – 5x9
a) 2x9 b) -2x9 c) -x9
d) x9 e) 0

* Efectuar: m.m2.m3.m4. … .m8.m9
a) m45 b) m30 c) m40
d) m-45 e) m

* Efectuar: x2 y3 x4 y5 x6 y7
a) x12 b) y15 c) xy
d) x12y15 e) xy15

* Efectuar: (72n + 1)2 . (72 – n)4
a) 77 b) 78 c) 710
d) 79 e) 75