RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEL ÁNGULO DOBLE PROBLEMAS CON RESPUESTAS DE NIVEL UNI PDF

Share Button

IDENTIDADES DEL ÁNGULO DOBLE

Sabemos:

Sen(A + B) = SenACosB + SenBCosA
Cos(A + B) = CosACosB – SenASenB
Tg(A + B) = func {{TgA“+“TgB} over {1“-“TgATgB}}

Haciendo que: A = B = x

Sen(x + x) = SenxCosx + SenxCosx

➞ Sen2x = 2SenxCosx

Cos(x + x) = CosxCosx – SenxSenx

➞ Cos2x = Cos2x – Sen2x

Tg(x + x) = func {{Tgx“+“Tgx} over {1“-“TgxTgx}}

➞ Tg2x =
CLICK AQUI PARA VER PDF    ****

Resumiendo:

* Sen2x = 2SenxCosx

* Cos2x = func {left \{stack{““Cos^2`x“-“Sen^2`x#1“-“2Sen^2`x#2Cos^2`x“-“1}right.}

* Tg2x = func {{2Tgx} over {1“-“Tg^2 `x}}

PROPIEDADES

1. func -“ {1 over 2} ≤ SenxCosx ≤ func {1 over 2}

Min Max

2. Fórmulas de degradación

2Sen2x = 1 – Cos2x
2Cos2x = 1 + Cos2x

3. Sen4x + Cos4x = func {3 over 4} + func {1 over 4}Cos4x
Sen6x + Cos6x =func {5 over 8} + func {3 over 8}Cos4x

4. Triángulo del ángulo doble

Sen2x = func {{2Tgx} over {1“+“Tg^2x}}
Cos2x = func {{1“-“Tg^2x} over {1“+“Tg^2x}}